Daily Archives: 16 marca 2018

To be or not to be? Tabela czasownika to be.

Agata/ Marzec 16, 2018

Tabela czasownika to be dla powtórki i przygotowania do strony biernej. Dla kogo jest tabela? Dla każdego poziomu i osoby, która chce odświeżyć informacje o formach czasownika to be dla Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, going to i modalnych. Zrobiłam tabelę, jako powtórkę przed wprowadzeniem

Read More